Planéty - "vizitky"

Merkúr

Priemerná vzdialenosť od Slnka:             57,9 milióna kilometrov

Povrchová teplota:                                -180 až 430°C

Priemer:                                               4875 kilometrov

Počet mesiacov:                                    0

Rotačná perióda:                                   59 pozemských dní

Obežná doba (dĺžka roka):                     88 pozemských dní

 

Venuša

Priemerná vzdialenosť od Slnka:           108,2 milóna kilometrov

Povrchová teplota:                              464 °C

Priemer:                                             12 104 kilometrov

Počet mesiacov:                                  0

Rotačná perióda:                                 243 pozemských dní

Obežná doba (dĺžka roka):                   224,7 pozemského dňa

 

Zem

Priemerná vzdialenosť od Slnka:          149,6 milióna kilometrov

Priemerná povrchová teplota:              15°C

Priemer:                                            12 756 kilometrov

Počet mesiacov:                                 1

Rotačná perióda:                                23,93 hodiny

Obežná doba (dĺžka roka):                  365,26 dňa

 

Mars

Priemerná vzdialenosť od Slnka:          227,9 milióna kilometrov

Povrchová teplota:                             -125 až 25°C

Priemer:                                            6 780 kilometrov

Počet mesiacov:                                 2

Rotačná perióda:                               24,63 pozemskej hodiny

Obežná doba: (dĺžka roka):                687 pozemských dní

 

Jupiter

Priemerná vzdialenosť od Slnka:         778,3 milióna kilometrov

Teplota vrchnej vrstvy mrakov:          -110°C

Priemer:                                           142 984 kilometrov

Počet mesiacov:                                63

Rotačná perióda:                               9,93 hodiny

Obežná doba (dĺžka roka):                 11,86 pozemského roka

 

Saturn

Priemerná vzdialenosť od Slnka:        1,43 miliardy kilometrov

Teplota vrchných mrakov:                 -140°C

Priemer:                                          120 536 kilometrov

Počet mesiacov:                               47

Rotačná perióda:                              10,66 pozemskej hodiny

Obežná doba (dĺžka roka):                29,46 pozemského roka

 

Urán

Priemerná vzdialenosť od Slnka:        2,87 miliardy kilometrov

Teplota vrchných mrakov:                 -214°C

Priemer:                                          51 118 kilometrov

Počet mesiacov:                               27

Rotačná perióda:                              17.24 pozemskej hodiny

Obežná doba (dĺžka roka):                84 pozemských rokov

 

Neptún

 

Priemerná vzdialenosť od Slnka:       4,5 miliardy rokov

Teplota vrchných mrakov:                -200°C

Priemer:                                         49 532 kilometrov

Počet mesiacov:                              13

Rotačná perióda:                             16,11 pozemskej hodiny

Obežná doba (dĺžka roka):               164,9 pozemského roka

 

(Zdroj: Vesmír, Unikátna obrazová encyklopédia, Vydavateľstvo IKAR)