Wild 2

Najväčšie priblíženie k Slnku:        155 miliónov kilometrov

Obežná doba:                              6,61 roka

Prvé pozorovanie:                        november 1900

 

            Wild 2 je čerstvá kométa, ktorá bola dopravená na dráhu vo vnútornej slnečnej sústave len nedávno, v septembri 1974, pri tesnom priblížení k Jupiteru. Je málo jasná na to, aby sa dala vidieť voľným okom - jej jadro je dlhé iba 5,5 km. Súčasná obežná dráha okolo Slnka udržiava kométu Wild 2 medzi dráhami Marsu a Jupitera. Môže však oscilovať medzi súčasnou a inou dráhou v perióde približne 30 rokov, čo ju bude privádzať iba do blízkosti Jupitera. Kométa Wild 2 bola vybraná za cieľ misie Stardust agentúry MASA, pretože sonda mohla okolo nej preletieť relatívne nízkou rýclosťou, čo umožnilo zachytávať cestou kometárny prach.

 

(Zdroj: https://physicalsciences.ucsd.edu/news/releases/2006/06-12.CometWild2_lg.jpg)