West

Najväčšie priblíženie k Slnku:            29 miliónov kilometrov

Obežná doba:                                  500 000 rokov

Prvé pozorovanie:                            5. novembra 1975

 

    Táto kométa bola jedna z prvých, u ktorých sa zistila prítomnosť hydroxylu (OH). Objavil ju Richard West, astronóm Európskeho južného observatória (ESO), keď prezeral sadu fotografických platní zo 100-centimetrového ďalekohľadu (Schmidt) v La Silla v Číne. Nachádza sa na vnútornom okraji hlavného pásu asteroidov na ceste k Slnku. V tom čase bola pozorovateľná len z južnej pologule. Počas februára 1976 prešla na severnú oblohu a pôsobivo zjasnela. Koncom februára sa dala bez problémov vidieť voľným okom. Najbližšič k Slnku bola 25. februára. Tesne pred perihéliom sa jadro kométy rozdelilo na dve časti. O týždeň sa to zopakovalo, takže kométa mala napokon štyri fragmenty. V priebehu marca bolo možné sledovať ich vzájomné vzďaľovanie sa. Všetky jadierka vytvorili vlastný chvost. Pri skúmaní kométy West boli použité aj spektrometre vynášané výškovými raketami. Spektrometre pozorovali kométu uv ultrafialovom svetle, v oblasti spektra pokrývajúcej hydroxylové pásy. Tieto pásy sú dosť dôležité, keďže kométárny ľad obsahuje molekuly vody, ktoré sa po uvoľnení z jadra rýchlo rozkladajú na ióny vodíka a hydroxylu. Pomocou spektrometrov sa zisťuje množstvo vody, ktoré kométa pri prechode perihéliom stratila.