Veľká kométa z roku 1680

Najväčšie priblíženie k Slnku:            940 000 kilometrov

Obežná doba:                                   9 400 rokov

Prvé priblíženie:                                14. novembra 1680

 

    Táto kométa je slávna z dvoch dôvodov. Bola prvá, ktorú objavili ďalekohľadom a zároveň prvá, kotrá mala známu dráhu. Zhruba 70 rokov po vynáleze ďalekohľadu, v roku 1680, ju náhodou našiel nemecký astronóm Gottfried Kirch pri pozorovaní Mesiaca. Jej dráhu vypočítal anglický matematik Isaac Newton, pričom uplatnil svoju novú gravitačnú teóriu a výsledky uverejnil v roku 1687 vo svojom majstrovskom diele Principia. Táto kométa je sungrazerom a bolo ju vidieť dvakrát: najprv ako ranný úkaz, keď sa približovala k Slnku, a potom ešte na večernej oblohe, keď sa od neho vzďaľovala. Newton prvý zistil, že tieto dva úkazy spôsobila jedna a tá istá kométa. Anglický fyzik Robert Hook si všimol jasný pruh svetla, ktorý vychádzal z jadra. Bol to prvý popis prúdu materiálu unikajúceho z aktívnych oblastí.