Hyakutake

Najväčšie priblíženie k Slnku:            34,4 milióna kilometrov

Obežná doba:                                  približne 30 000 rokov

Prvé pozorovanie:                            30. január 1996

 

        Táto kométa sa stala tzv. Veľkou kométou, nie preto, že by mala veľké jadro, ale preto, že 24. marca 1996 sa priblížila k Zemi na vzdialenosť iba 15 milónov kilometrov. Objavil ju japonský amatérsky astronóm Yuji Hyakutake pomocou výkonného binokulára. Kométa bola taká jasný, že spektrometre veľkých rádioteleskopov detegovali minoritné zložky komy, napríklad zlúčeninu vody a deutéria (HDO) a metanol. Pri tejto kométe sa prvýkrát podarilo zachytiť RG žiarenie. Následne sa zistilo, že aj iné kométy sú zdrojom RG lúčov, ktoré vznikajú pri zachytávaní elektrónov komy iónmi slnečného žiarenia. Sonda Ulysses detegovala 1. mája 1996 plynný chvosť kométy Hyaukutake vo vzdialenosti až 570 miliónov kilometrov od jadra. To je zatiaľ najdlhší kometárny chvost, aký kedy bol registrovaný. Vzájomným pôsobením magnetického poľa unášaného slnečným vetrom a chvosta kométy sa v plynnom chvoste vyskytli prerušenia a zmeny štruktúry.