Giacobini - Zinner

Najväčšie priblíženie k Slnku:         155 miliónov kilometrov

Obežná doba:                               6,61 roka

Prvé pozorovanie:                         november 1900

 

    Táto kométa bola ako prvá skúmaná "in situ", teda na mieste, nie z diaľky. Jej chvostom preletela 11. septembra 1985 sonda International Comet Explorer vo vzdialenosti približne 7 800 kilometrov od jadra. Merania s sústredili na proces interakcie plazmy slnečného vetra s rozpínajúcou sa komou kométy. V roku 1946 križovala Zem dráhu tejto kométy iba 15 dní po jej prechode. Vtedy bol zaznamenaný meteorický dážď s počtom až 2 300 meteorov za hodinu.