Encke

Najväčšie priblíženie k Slnku:   51 miliónov kilometrov

Obežná doba:                         3,3 roka

Prvé pozorovanie:                   17. január 1786

 

    Spomedzi známych komét má táto kométa najkratšiu obežnú dobu a bola videná pri 59 návratoch k Slnku. Veľkosť jej dárhy sa nepatrne zmenšuje, pretože pri každom nasledujúcom návrate prichádza o 2,5 hodiny skôr, ako sa očakáva. Niektorí astronómovia usudzujú, že je to spôsobené brzdiacim účinkom medziplanetárneho prostredia. Iné kométy zas prichádzajú neskôr, ako je predpoveď návratu, a časový rozdiel je u každej dráhy iný. Astronómovia zistili, že za zmenené dráhy môže raketový efekt plynu uveľneného z jadra kométy. Kométa je inikajúcim plynom odtláčaná a záleží na smere rotácie jadra vzhľadom na smer obehu okolo Snka, či sa jej pohyb bude zrýchľovať alebo spomaľovať. Kométa Encke je neobyčajná aj tým, že sa nevolá po objaviteľovi (Johann Encke).