Borrelly

Najväčšie priblíženie:           203 miliónov kilometrov

Obežná doba:                      6,86 roka

Prvé pozorovanie:                28. december 1904

 

        Pri oblete sondy Deep Space 1 agentúry NASA 22. septembra 2001 sa zistilo, že jedro tejto periodickej kométy má tvar kolkového panáka, dlhého prbližne 8 km. Kométa Borrelly odráža len 3 percentá dopadajúceho slnečného žiarenia - to znamená, že má najtmavší povrch zo všetkých známych telies vnútornej slnečnej sústavy. Ľad jadra je ukrytý pod horúcim a suchým, fľakatým, ako sadza čiernym povrchom.