(4179) Toutatis

Priemerná vzdialenosť od Slnka:   376 miliónov kilometrov

Obežná perióda:                          3,98 roka

Rotačná perióda:                         5,4 a 7,3 dňa

Dĺžka:                                        4,26 kilometra

Dátum objavu:                            4. január 1989

 

 

        Asteroid Toutatis bol pomenovaný podľa keltského boha. Ako typický blízkozemský asteroid sa približuje k našej planéte raz za štyri roky. V septembri roku 2004 a k nej dostal iba na štvornásobnú vzdialenosť Mesiaca. Toutatis je asteroid typu S, ktorý sa zložením podobá kamenno-železným meteoritom. Keďže rotuje naraz okolo dvoch osí s periódami 5,4 a 7,3 dňa, po svojej dráhe sa priestorom doslova kotúľa.