(253) Mathilde

Priemerná vzdialenosť od Slnka:    396 miliónov kilometrov

Obežná doba:                               4,31 roka

Rotačná perióda:                          približne 418 hodín

Dĺžka:                                         66 kilometrov

Dátum objavu:                            12. november 1885

 

 

        Mathilde je doteraz najväčší asteroid, ktorý skúmala kozmická sonda. Vzhľadom na jeho pomalú rotáciu však nasnímala iba polovicu jeho povrchu. Je to jednoduchý uhlíkatý asteroid s hustotou oveľa nižšou, ako má väčšina minerálov, z čoho sa usudzuje, že obsahuje veľa dutín. Mathilde je pravdepodobne spevnená či "usadnutá" hŕba trosiek a úlomkov.