(243) Ida

Priemerná vzdialenosť od Slnka:    428 miliónov kilometrov

Obežná doba:                               4,84 roka

Rotačná perióda:                          4,63 hodiny

Dĺžka:                                         60 kilometrov

Dátum objavu:                             29. september 1884

 

        Ida je jedným zo 119 asteroidov, ktoré objavil rakúsky astronóm Johann Palisa. Spolu s Maxom Wolfom zu Heidelbergu v Nemecku začali používať fotografiu na zhotovovanie máp hviezdnej oblohy a na hľadanie planétok (iný názov asteroidov). Ida patrí do rodiny Koronis. Rodiny asteroidov objavil japonský astronóm Hirayama Kiyotsugu v roku 1918. Našiel niekoľko skupín asteroidov s veľmi podobnými dráhovými paramterami. Jednotlivé asteroidy sa vo vnútornej slnečnej sústave rozmiestnili na blízke dráhy a vytvorili tak prúd malých telies. Koronis je najvýznamnejší člen rodiny, v ktorej je aj Ida. Asteroid Ida je známy odvtedy, čo ho kozmická sonda Galileo v auguste 1993 pri svojej ceste k Jupiteru podrobne zmapovala, keď okolo nehop preletela vo vzdialenosti iba 11000 kilometrov. Keď sa Ida otočí okolo svojej osi raz za 4 hodiny 38 minút, počas obletu stihla sonda odfotografovať väčšinu jej povrchu. Nejprv sa myslelo, že Ida je spektrálneho typu S, podobne ako Gaspra. Pozorovaniami sa však zistilo, že jej hustota je príliš nízka, a teda že skôr patrí do typu C. Na jednotku plochy má 5-krát viac kráterov ako Gaspra, čo svedčí o podstatne staršom povrchu. Najvzrušujúcejším výsledkom obletu sondy Galileo okolo Idy bol objav jej mesiaca, ktorý dostal meno Dactyl. Predpokladá sa, že tento binárny systém vznikol pri kolízii asteroidu a následnom rozprade v období, keď vznikala rodina Koronis.