(433) Eros

Priemerná vzdialenosť od Slnka:     218 miliónov kilometrov

Obežná doba:                                1,76 roka

Rotačná doba:                               5,27 hodiny

Dĺžka:                                          31 kilometrov

Dátum objavu:                              13. august 1898

 

    Eros sa pohybuje po blízkozemskej dráhe, mino hlavného pásu, obvykle je bližšie pri Slnku ako Mars. Jeho dráha ho privádza blízko aj k Zemi - pri poslednom tesnom priblížení v rokku 1975 sa k nej dostal na vzdialenosť 22 miliónov kilometrov. Má nestabilnú dráhu a je pravdepodobnosť jedna z desiatich, že sa v priebehu nasledujúceho milióna rokov zrazí zo Zemou alebo s Marsom. V roku 1960 bol Eros pozorovaný radarom a infračervené merania v roku 1970 odhalili, že jeho povrch netvorí čistá skala, ale že je pokrytý tepelne izolujúcou vrstvou prachu a úlomkov. Eros je prvým asteroidom, okolo ktorého krúžila sonda a na ktorý aj dopadla. Na bližši skúmanie bol vybraný pre svoju značnú veľkosť a blízkosť.