(1) Ceres

Priemerná vzdialenosť od Slnka:     414 miliónov kilometrov

Obežná doba:                                4,6 roka

Rotačná perióda:                           9,08 hodiny

Priemer:                                       960 kilometrov

Dátum objavu:                              1. január 1801

 

 

        Asteroid Ceres objavil náhodne Giuseppe Piazzi, riaditeľ observatória v Palerme (Taliansko) v roku 1801, keď pracoval na katalógu nehybných hviezd. Jedna z "hviezd" sa počas noci posunula, z čoho sa vykľul prvý známy asteroid. Už takmer dvesto rokov predtým Johannes Kepler zbadal, že medzi dráhami Marsu a Jupitera je medzera. Niekoľko popredných európskych astronómov začalo roku 1800 v tejto medzere hľadať - a Piazzi v nej našiel prvý objekt. Približne po roku pozoroval nemecký lekár Heinrich Olbers dráhu planétky Ceres s cieľom spresniť jej dráhové parametre, keď objavil druhý asteroid. Tomuto telesu bolo pridelené číslo 2 a meno Pallas. Zistilo sa, že dráhy asteroidov Ceres a Pallas sa križjú, a Olbers na základe toho usúdil, že sú úlomkami rozpadnutej planéty. Ceres bol klasifikovaný ako uhlíkový asteroid - t. j. asteroid typu C.