(5535) Annefrank

Priemerná vzdialenosť od Slnka:   331 miliónov kilometrov

Obežná doba:                              3,29 roka

Rotačná perióda:                         neznáma

Dĺžka:                                        6 kilometrov

Dátum objavu:                           23. marec 1942

 

 

        Annefrank obieha vo vnútornej zóne hlavného pásu asteroidov a patrí do rodiny Augusta. Nasnímala ho sonda agentúry NASA Stardust, keď  2. novembra 2002 preletela okolo neho vo vzdialenosti 3300 kilometrov cestou k svojmu hlavnému cieľu - kométe Wild 2. Zaujímavé je, že Annefrank sa ukázal dvakrát väčším telesom, ako sa predpokladalo podľa pozemských pozorovaní. Jasnosť, ktorý registrujeme na Zemi, závisí od odrazivosti a veľkosti osvetleného povrchu, ale astronómovia použili pre albedo príliš nízke hodnoty. Asteroid bol pomenovaný podľa knihy Denník Anny Frankovej, ktorá zomrela v čase holokaustu.