Použitie CAD systémov

             CAD systémy sa používajú pri vývoji a konštruovaní nového výrobku. Konštrukcia začína buď „od nuly“, tzn., že sa postupne vytvára nový model, alebo sa použije už existujúci model, ktorý sa následne modifikuje. Táto skutočnosť sa využíva, pokiaľ máme bohatú databázu už existujúcich počítačových modelov a určitou úpravou je možné vytvoriť novú konštrukčnú dokumentáciu. Horšia situácia je pri novo nasadených CAD systémoch, keď v podniku existuje len bohatá výkresová dokumentácia, ktorá však nie je v digitalizovanej forme. V mnohých prípadoch nezostáva nič iné, iba tieto výkresy „prekresliť“ do príslušného CAD systému. V poslednej dobe, s prudkým vývojom reprodukčnej techniky a cenovou dostupnosťou kvalitných skenerov, sa ukazuje, že práve 2D skenovanie bude jedna z možných alternatív ako vytvoriť počítačový model z existujúcej výkresovej dokumentácie. Bohužiaľ, túto možnosť nie je možné brať do úvahy z nasledovných dôvodov:

 

  • naskenované geometrické prvky výkresu ( ako jednoduché prvky – čiara, kružnica, uhol, taktiež rôzne špeciálne prvky – drážky, strediace jamky, zaoblenia, zrazenia) nie je možné presne definovať z dôvodu nepresnosti vlastného výkresu,
  • je veľmi problematické vytvoriť CAD systém, ktorý by na základe troch pohľadov automaticky vytvoril 3D model. Je možné použiť len hrubé kontúry a profil interaktívne dotvoriť s konštruktérom,
  • proces vektorizácie nasnímaných obrázkov nie je 100 % spoľahlivý.