CAx systémy

             Počítačom podporovaný systém je nástroj, ktorý výrazne môže zvýšiť konkurencieschopnosť podniku, ale pred jeho zavedením je potrebné uskutočniť celý rad analýz a rozhodnúť sa pre taký systém, ktorý je určený na konkrétne podmienky v podniku. Zakúpený CA systém musí zohľadňovať existujúce systémy v podniku. Neexistuje jednoznačná a rýchla odpoveď, aký typ CA systému je vhodný pre konkrétne podmienky.

            CA systémy sú počítačové systémy určené na podporu činností vo všetkých etapách výroby – od vývoja a navrhovania súčiastky, plánovania výroby, až po samotnú výrobu a montáž, skladovanie a expedíciu. Používajú sa v rôznych odvetviach priemyslu a na rôznych stupňoch riadenia. Umožňujú urýchliť a zjednodušiť predovšetkým tzv. inžinierske činnosti, ako kreslenie a modelovanie, dimenzovanie, uskutočnenie analýz, projektovanie, ale aj rôzne administratívne činnosti, ako archivovanie, vyhľadávanie, reprodukovanie a pod.

             K najznámejším a najpopulárnejším počítačom podporovaným systémom patria CAD a CAD/CAM systémy. Okrem týchto existuje celý rad CA systémov, ktoré predstavujú dôležitý nástroj na zvyšovanie produktivity, efektivity a racionalizácie práce ako i zvyšovanie spoľahlivosti, presnosti súčiastok a znižovanie nákladov na výrobu v strojárskom podniku.

(Zdroj textov v týchto častiach: Počítačom podporované systémy v strojárstve, Kuric a kol.)

Vyhledávání

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Anketa

V ktorom CAx systéme pracujete?

SolidWorks (21)
41%

Catia V5 (8)
16%

ProEngineer (13)
25%

SolidEdge (3)
6%

Iný (6)
12%

Celkový počet hlasů: 51